Restaurant - Pension Kamenný Dvůr - Steinhof
Nový Drahov 18 - 351 34 p. Skalná